Varje inköp här kan göra SKILLNAD!

Organisationen HUG, Hjältar Utan Gränser

HUG, Hjältar Utan Gränser

Ett sociala entreprenörskapet 


Titta gärna på HUGs hemsida

www.h-u-g.se

HUG är ett nyetablerat och oberoende privat initiativ i form av ett socialt entreprenörskap för att affärsmässigt och systematiskt dock helhjärtad och samhällsorienterade hedra och uppmärksamma vardagshjältar och folk med civilkurage i dagens Sverige. Här siktar vi inte enbart till symbolhandlingar, snarare strävar HUG efter att skapa hälso- och socioekonomiska effekter för ett sunt samhälle och en välmående natur.

För att leva upp till sitt huvudändamål kommer HUG i sin tur att sätta upp kännbara eller mätbara mål. För att uppnå uppsatta mål kommer att generas aktiviteter eller processer i vilka individer, organisationer samt frivilliga krafter med ett "varmt hjärta" för medmänskligheten, får tillfälle att engagera sig i meningsfulla och samhällsnyttiga projekt. Mindre privilegierade individer (särskild arbetslösa ungdomar) är den grupp som HUG särskild välkomnar till delaktighet i det som HUG gör. Ungdomarnas insatser skall kunna troligtvis leda till starkare självkänsla, självförtroende, personlig utveckling, ansvarstagande, anskaffning av nya färdigheter samt någon form av inkomst för dem.

Konst, Idrott och kultur (KIK) kommer att vara viktiga element för HUG. KIK kommer att användas som verktyg, kommunikationskanaler och inspirationskällor för att föra fram HUGs budskap i ett bredare och djupare perspektiv i smället.

Huvudman till HUG är organisationen HUG Hjältar Utan Gränser med org.nr 6404293273 Ansvarig utgivare till HUGs samtliga kommunikations- och marknadsförings- material är Mosaicus AB med org.nr. 559065-2920.